Nordre gravlund kapell

Nordre gravlund kapell

Nordre gravlund kapell. Veien fram imot og trær ved siden av veien
Nordre gravlund kapell. Veien fram imot og trær ved siden av veien     
Byggeår 1933
Arkitekt Byplansjef i Skien kommune, Reinertsen
Byggemateriale Mur
Byggekostnad  
Finansiert av Skien kommune
Altertavle Enkelt trekors
Orgel Fra 1984, orgelbygger Venheim i Skien 10 stemmer
Sitteplasser 170
Livssynstilpasset  Ja
Restaurering I 1936 ble det installert kremasjonsovn i kjelleretasjen.
Omfattende oppussing av kapellet 1976-1977, samt ny kremasjonsovn.
Historier Kirkegården Nordre gravlund ble tatt i bruk i 1901.
Frem til eget gravkapell ble bygget i 1933 ble daværende gravkapell ved Johannes kirkegård også brukt ved begravelser til Nordre gravlund.
Gravkapellet ved Johannes kirkegård ble senere tilholdssted for Skien Røde Kors før det ble revet.

 

Powered by Cornerstone