Omdal kirkegård

Omdal kirkegård

Omdal kirkegård med gravminner
Omdal kirkegård med gravminner     

Kirkegårdsbetjening
Sondre Johan Evensen 404 06 572

Omdal kirkegård hører til Gulset og Skotfoss sokn. 

Opprinnelig var det bare en kirkegård for hele Melum, nemlig ved Melum kirke. Først i 1880 ble det anlagt en hjelpekirkegård på Omdal. Fri tomt ble skjenket av eieren av gården Omdal. Kirkegården ble snart for liten til tross for en liten utvidelse i 1903. Det ble derfor besluttet å anlegge en ny kirkegård på Pollen som ble inviet i 1904. Arbeidet med ny kirkegård på Omdal kom igang midt på 1930 tallet, kirkegården ble innviet 27.nov 1937.
Det gamle klokketårnet på Omdal var vinteren 1948 flyttet fra den gamle kirkegården der. Det hadde en intim og karakteristisk form, men var dessverre i en meget dårlig forfatning. Klokketårnet ble på slutten av 1960 tallet erstattet av et nytt kombinert klokketårn og oppholdsrom for kirketjener. Det gamle tårnet ble ikke revet før i 1971.

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegården. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa.

 

Omdal kirkegård
Powered by Cornerstone