Påmelding til konfirmasjon

Påmelding til konfirmasjon

Hver vår får ungdom som går i åttende klasse informasjon om konfirmasjon i Den norske kirke. Informasjonen kommer fra kirken sentralt og ofte også den lokale menighet.

 

Her står det hvordan man melder seg til konfirmasjon. Det settes også inn en fellesannonse i lokalavisene TA og Varden en stund før innskrivningen av nye konfirmanter. Som forteller hvor, når og hvordan innskrivningen skjer i våre menigheter.
Dersom noe er uklart kan du ta kontakt med kirkekontoret (35 58 11 80)
Den som er døpt tar med dåpsattesten når det er innskrivning/påmelding. Hvis konfirmantkandidaten er døpt i en av kirkene i Skien kommune, er det nok å oppgi kirke og dato for dåp. Den som ikke er døpt tar med fødselsattest
Etter påmeldingen vil presten eller kateketen sørge for mer detaljert informasjon om konfirmasjonstiden. Opplegget for konfirmasjonstiden har en del fellestrekk, men den konkrete utformingen vil variere fra sted til sted.
Det normale er at man følger konfirmasjonstiden i sin lokale menighet. I noen tilfeller kan det være grunner for å ønske konfirmanttid i en annen menighet. Søknad om dette sendes til menighetskontoret i den ønskede menighet.
Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet. Døvekirken har også et eget konfirmanttilbud, ring 23 33 43 20, teksttelefon 23 33 43 30. 
 
Powered by Cornerstone