Pollen kapell

Pollen kapell

Pollen kapell
Pollen kapell     
Byggeår 1975
Arkitekt  
Byggemateriale Tre
Byggekostnad 500.000,-
Finansiert av Skien kommune
Altertavle  
Orgel  
Sitteplasser 100
Livssynstilpasset  Ja
Restaurering  
Historier Pollen "nye" kapell (bildet) ble innviet i 1975. Det gamle Pollen kapell var kommet i en meget dårlig forfatning. Spørsmålet var hvor skulle det nye ligge? Bl.a. så en på muligheten for ombygging av Omdal skole. Den ville kunne tilfredsstille begravelser både til Pollen og Omdal.
Det ble i 1968 vedtatt å legge et nytt kapell til Omdal. I 1969 vedtar MR etter en henvendelse fra helserådet å stenge Pollen kapell. Begravelsene går deretter fra Skotfoss kirke.
Synet på hvor et nytt kapell skulle plasseres skiftet og i 1971 vedtar en å plassere det i den sydøstre enden av kirkegården på Nedre Pollen. Begrunnelsen var at langt de fleste ble gravlagt der. I 1975 innvies nytt kapell og i 1976 blir det gamle kapellet revet.

 

Powered by Cornerstone