Pollen kirkegård

Pollen kirkegård

pollen kirkegård med gravminner med Pollen kapell i bakgrunnen
pollen kirkegård med gravminner med Pollen kapell i bakgrunnen     

Kirketjener og kirkegårdsbetjening
Sondre Johan Evensen 404 06 572

Pollen kirkegård ligger lunt og vakkert til rett ovenfor Løveid. Pollen sammen med Omdal kirkegård er den lokale gravplassen for Skotfoss med Dalsbygda. Tidligere hørte eiendommen til gartner Christensen, men Solum kommune kjøpte eiendommen og la den ut til kirkegård. Den blei innviet i 18.mars i 1904 og Reinhart Caspersen Tonning var den første som blei gravlagt her.

På gravplassens østre kant ligger Pollen kapell vakkert til blant furutrær, herfra går de fleste av begravelsene.

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegården. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa.

Pollen kirkegård
Powered by Cornerstone