Knut Ramshardt Ørn

Knut Ramshardt Ørn

Thelin, Gunnar
Minnesmerke over Knut Ramshardt Ørn på Lie gravplass
Minnesmerke over Knut Ramshardt Ørn på Lie gravplass     
Thelin, Gunnar
Rektor ved  Skien lærde skole 1823-1841.

Knut R. Ørn (f. 06.12.1778) var på plass som rektor da Skien lærde skole høytidelig ble innviet 24.01.1824, etter at Kirkedepartementet og kong Karl Johan hadde godkjent opprettelsen av denne «Planteskole for Statens tilkommende Embedsmænd» i 1822. Patrisiergården ved siden av kirken rommet også leiligheter, bl.a. for rektor. Prost Edvard Munch, far til den store historikeren P.A.Munch, holdt talen.

Ørn hadde en stor boksamling på 800 bind, forble ugift hele livet og skaffet skolen et rykte som tiltrakk studenter fra store deler av landet. Ørn-familien kom fra Vrådal. Far, Hans Ørn, var kjøpmann i Skien med tilhold i Hjellen. Mor, Else Dorothe Ramshardt, var datter av soknepresten i Solum.

Knut fikk skolegangen bl.a. i Danmark, med topp karakterer. En ulykkelig forelskelse gjorde at han aldri fikk tatt sin filologiske embetseksamen, men begynte som lærer på flere steder, bla. i Trondhjems lærde skole.

Han trivdes, i følge sine samtidige, dårlig i offentlige sammenhenger. Men hans personlige omsorg ikke minst for de av studentene som bodde på hybel, var viden kjent. Han var liten av vekst, men kunne gi et nesten skremmende uttrykk, noe de «dovne» blant elevene fikk merke. Da ferdig utdanna elever tok farvel, skal han ha blitt rørt til tårer. Sammen med A.M. Schweigaard og K. Mülertz foretok Ørn det som kan ha vært Norges første «russetur», til København i 1829.

Ørns helse var ikke god, derfor trakk han seg tilbake i 1841, og han døde 16.10.1843. På Lie er det reist et minnesmerke i støpjern, laget på Fossum jernverk, med innskriften: Assidue et sapienter (Iherdighet/utholdenhet/flid og klokskap.) Det var stort sørgetog, sang og taler ved gravferden.

Liegata/Louises gate
Les mer
Powered by Cornerstone