Solum kirkegård

Solum kirkegård

Solum kirke og kirkegården med gravminner.
Solum kirke og kirkegården med gravminner.     

Kirketjener
Guro Borsodi 404 06 573

Solum kirkegård ligger høyt og fritt ca. 150 meter over havet på en av Skandinavias største grusmorene. Morenen blei lagt opp av isen på slutten av siste istid, for over 10 000 år siden.

Solum kirkegård blei anlagt i middelalderen, sikkert ikke lenge etter at Norge blei kristnet. Vi hører om Solum kirke i skriftlige kilder 1346, men kirkestedet er etter all sannsynlighet en del eldre. På kirkegården finnes gravminner fra 1700-tallet og opp til vår tid, disse uttrykker skiftende moter i både skrift og utforming og representerer en viktig del av vår kulturarv.

Solum kirkegård

Inntil 1884 var kirkegården ca. 8 daa i utstrekning, men blei da utvidet til 13 daa. Imidlertid var befolkningen økt kraftig og allerede i 1896 blei kirkegården utvidet til dagens areal, 24 daa. Steinmuren blei samtidig utvidet til dette og er et imponerende byggverk i seg selv. Det blei på den tid kjøpt inn og plantet mange trær som bøk, lønn, lind, alm, bjørk, kastanje og eik. Fjellgullregn blei også kjøpt inn og plantet til allmenn beundring. Det var kirketjener Kristen Tingstad som sto for beplantingen, han var en dyktig gartner og hans plantning får prege den vakre kirkegården den dag i dag.

Kartet under viser de ulike feltene på kirkegården. Vannkraner er markert med blått og avfallsstasjoner med rosa. 

 

Solum kirkegård
Powered by Cornerstone