Utmelding

Utmelding

Henvendelse om utmelding av Den norske kirke kan skje ved elektronisk registrering eller pr skjema sendt til Kirkekontoret der du bor eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister).

Fra 15.august 2016 er det mulighet for elektronisk registrering av utmelding av Den norske kirke. På Kirken.no/medlem finnes link til ID-portalen for nettregistrering, samt skjema man kan skrive ut og sende pr post.

Den som melder seg ut av den Norske kirke, skal gi følgende opplysninger:
Fullt navn.
Bostedsadresse.
Fødselsnummer (11 siffer).
Navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.
(Utmelding av barn under 15 år må underskrives av begge foreldre/ foresatte.)
 
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. Dersom man melder seg ut via ID-portalen er denne elektronisk signert via MinID/BankID.
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldigsattest. . I de tilfeller der kirkebokføreren finner vedkommende i medlems-registeret, er slik dokumentasjon ikke nødvendig.  
Henvendelse om utmelding besvares innen 14 dager i form av attest som viser at utmeldingen er registrert.
Powered by Cornerstone