Gravplass/Om graver og festere

Om graver og festere

Det skal foreligge et dødsfall før man kan ta ut en grav. Gravlegging skal finne sted på en offentlig kirkegård. Alle kan gravlegges på kirkegården uansett livssyn og gravferdsseremoni.

Loven sier at alle som bor i kommunen ved sin død har rett til fri grav. En grav skal ha én ansvarlig person, som disponerer gravstedet etter lover og regler i fredningstiden som er 20 år. Hvor gravlegging skal skje avhenger av om det allerede finnes et gravsted i familien som kan benyttes, eller om det skal være et nytt gravsted. Gravlegging i en eksisterende festet grav medfører at graven må festes videre og blir ikke en frigrav. 

Det skilles mellom urnegrav og kistegrav, og mellom enkle og doble kistegraver. Det kan settes ned urner i en kistegrav, men ikke kiste i en urnegrav. Kirkegårdskontoret kan være behjelpelig med å finne alternativ.

Powered by Cornerstone