Gravplass/Stell av gravsteder

Stell av gravsteder

Skien kirkelige fellesråd tilbyr stell av gravsteder for de som har behov for dette.

 

Vi har i hovedsak to typer stellavtaler:
  • Stell av gravsted med fond.
  • Årlig fakturert stell avtale.
 
Stellet utføres av kirkegårdsbetjeningen på hver enkelt kirkegård, etter nærmere avtale. Og administreres fra kirkevergens kontor.
Før et stell kan settes i gang må det lages en stellavtale som viser hva stellet skal omfatte. Når avtalen er skrevet og sendt vår administrasjon, blir den lagt inn i vårt gravregister. Avtalen må være gjort før 1. april for at stellet skal kunne igangsettes innenfor samme år.
 
For å inngå en stellavtale ta kontakt med kirkekontoret 35 58 11 80, eller lastned avtaleskjema nedenfor. Skjemaet kan ikke fylles ut direke på netttsiden, men må tas ut for utfylling og sendes oss via e-post kirkevergen@skien.kommune.no, eller post/leveres til Schweigaards gate 11, 3717 Skien.
Liste over priser på stell i 2021
Denne typen stell innebefatter at det settes av et større beløp som dekker kostnader for stell over flere år til en bankkonto som er opprettet av kirkevergen. For stell av grav med fond må fondsbeløpet være overført før stellet startes.
Det sendes ut en faktura hver vår som må være betalt før stellet kan utføres.
Oversikt over stelltjenester som tilbys og hva de inneholder
En stellavtale innholder de tjenester som stellkontakten har valgt i avtalen, avtalen kan endres hvis man ønsker det, ved å ta kontakt med kirkekontoret. En eventuell endring må gjøres før tjenesten er igangsatt for det aktuelle året.
Powered by Cornerstone