Ledige stillinger
Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere. I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner. I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.
Kirken en spennende arbeidsplass
KANTOR/MENIGHETSMUSIKER I 100 % FAST STILLING I GJERPEN MENIGHET
Skien kirkelige fellesråd har ledig 100 % fast organiststilling med hovedarbeidssted i Gjerpen menighet. Stillingen er ledig fra 1. desember 2018.
KATEKET 50 % BORGESTAD MENIGHET, SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Det er ledig en 50 % kateketstilling i Borgestad menighet. Stillingen er ledig fra 1. august 2018. Vi søker etter en medarbeider som trives med undervisningsoppgaver og som liker å jobbe med barn og unge. Interesse for og evne til kreativ formidling er ønskelig.

Kontakt oss

Ta kontakt med fellesrådet for å avtale dåp, bryllup eller gravferd.

Skien kirkelige fellesråd
Postboks 350
3701 SKIEN

Besøksadresse:
Schweigaardsgt 11 (1.etg)

Tlf.   35 58 11 80
Fax. 35 58 11 81

E-post: kirkevergen@skien.kommune.no

Powered by Cornerstone