Ledige stillinger
Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere. I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner. I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.
Kirken en spennende arbeidsplass
KATEKET 50 % FAST, 50 % VIKARIAT BORGESTAD MENIGHET, SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD 3. gangs utlysning
Det er ledig en 50 % fast og 50 % vikariat i kateketstilling i Borgestad menighet. Stillingen er ledig fra 1. januar 2019. Vikariatet strekker seg til 31. mai 2019. Vi søker etter en medarbeider som trives med undervisningsoppgaver, som liker å jobbe med barn og unge, og som har interesse for og evne til kreativ formidling.

Kontakt oss

Ta kontakt med fellesrådet for å avtale dåp, bryllup eller gravferd. Forhold ved kirkegårdene, feste og stell.

Skien kirkelige fellesråd
Postboks 350
3701 SKIEN

Besøksadresse:
Schweigaardsgt 11 (1.etg)

Tlf.   35 58 11 80
Fax. 35 58 11 81

E-post: kirkevergen@skien.kommune.no

Åpningstider:
Hverdager 9:00 - 15:00

Powered by Cornerstone