Kirken en spennende arbeidsplass

Kirken en spennende arbeidsplass

Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere.

I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner.

I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.

 

 

Ledige stillinger
KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG 100 % VIKARIAT I GJERPEN OG BORGESTAD MENIGHETER, SKIEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Det er ledig et 100 % vikariat som kateket/menighetspedagog i Borgestad og Gjerpen menigheter. Stillingen er ledig fra 1. august 2017. Stillingen er todelt, men det søkes en person som kan bekle begges stillingene som er fordelt 50/50. Vi søker etter en medarbeider som trives med undervisningsoppgaver og som liker å jobbe med barn og unge. Interesse for og evne til kreativ formidling er ønskelig.

Kontakt oss

Ta kontakt med fellesrådet for å avtale dåp, bryllup eller gravferd.

Skien kirkelige fellesråd
Postboks 350
3701 SKIEN

Besøksadresse:
Schweigaardsgt 11 (1.etg)

Tlf.   35 58 11 80
Fax. 35 58 11 81

E-post: kirkevergen@skien.kommune.no

Powered by Cornerstone