Velkommen til Den Norske Kirke i Skien

Innenfor Skien kommune er det 7 menigheter med til sammen 16 kirker og kapeller. Skien kirkelige fellesråd har også ansvaret for 14 kirkegårder.

Nyheter
Iht. til oppfordring gitt av biskop preses Atle Sommerfeldt og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen vil alle konfirmasjonsgudstjenester utsettes til etter sommeren. Informasjon om nye datoer vil komme så snart dette er klart. Påskens gudstjenester kan dessverre ikke gjennomføres i dagens situasjon. Vi oppfordrer alle til å ta del i kirkens digitale fellesskap. Avlysning av ALLE tiltak, arrangementer og gudstjenester inntil videre. Menighetskontorene blir stengt frem til påske. Inntil videre er også kontoret i Schweigaardsgate stengt for besøkende uten avtale.
Les mer
Skotfoss kirke må renoveres og asfalt plater er midlertidig satt på der kledningen er fjernet, for å sikre kirken for vinteren 2019/2020.
Les mer
Arbeidet startet opp juni og er planlagt ferdig juni 2020
Les mer
Vi har flyttet tilgangen til kirkegårdssøk på nettsiden. Kirkegårdssøk gir deg mulighet til å søke opp gravlagte på kirkegårdene i Skien kommune.
Les mer
Powered by Cornerstone