Velkommen til Den Norske Kirke i Skien

Innenfor Skien kommune er det 7 menigheter med til sammen 16 kirker og kapeller. Skien kirkelige fellesråd har også ansvaret for 14 kirkegårder.

Nyheter
Nå skal plener gro, trær og hekker slå rot, så den nye gravplassen kan åpnes for bruk i 2021
Les mer
Det er innført smitteverntiltak i kirkene og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Alle gudstjenester avlyses frem til og med 17. januar, for gudstjenester med dåp vil prest ta kontakt med dåpsfamilien. Begravelser/bisettelser gjennomføres med begrensning på 30 personer tilstede, dette gjelder foreløpig ut januar. Menighetskontorene og kontoret i Schweigaardsgate er åpne for besøk.
Les mer
Skotfoss kirke må renoveres og asfalt plater er midlertidig satt på der kledningen er fjernet, for å sikre kirken til arbeidet settes igang i 2020.
Les mer
Vi har flyttet tilgangen til kirkegårdssøk på nettsiden. Kirkegårdssøk gir deg mulighet til å søke opp gravlagte på kirkegårdene i Skien kommune.
Les mer
Powered by Cornerstone