Velkommen til Den Norske Kirke i Skien

Innenfor Skien kommune er det 7 menigheter med til sammen 16 kirker og kapeller. Skien kirkelige fellesråd har også ansvaret for 14 kirkegårder.

Nyheter
Det er satt opp stillaser ved Skien kirke i forbindelse med arbeider på fasader, takrenner og beslag. Arbeidet er startet opp på vestsiden av kirken og vil etter hvert forflyttes til andre deler av kirken. Arbeidet er en større rehabilitering og vil pågå over flere år.
Les mer
Kirkegårdssøk gir deg mulighet til å søke opp gravlagte på gravplassene i Skien kommune. Gå inn på menyvalget GRAVPLASS i topp menyen, deretter gravplass søk.
Les mer
Powered by Cornerstone