Velkommen til Den Norske Kirke i Skien

Innenfor Skien kommune er det 7 menigheter med til sammen 16 kirker og kapeller. Skien kirkelige fellesråd har også ansvaret for 14 kirkegårder.

Nyheter
Nå skal plener gro, trær og hekker slå rot, så den nye gravplassen kan åpnes for bruk i 2021
Les mer
Det er innført smitteverntiltak i kirkene og vi ber alle forholde seg de anvisninger som gis. Gudstjenester, vielser og dåp, bisettelser og begravelser, kan gjennomføres med inntil 200 deltakere (medvirkende kommer i tillegg). Nasjonale retningslinjer med 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand gir en begrensning for noen av våre kirker/kapeller, se tabell.
Les mer
Skotfoss kirke må renoveres og asfalt plater er midlertidig satt på der kledningen er fjernet, for å sikre kirken til arbeidet settes igang i 2020.
Les mer
Vi har flyttet tilgangen til kirkegårdssøk på nettsiden. Kirkegårdssøk gir deg mulighet til å søke opp gravlagte på kirkegårdene i Skien kommune.
Les mer
Powered by Cornerstone