SKF internsideHåndbøker
I håndbøkene finner du virksomhetens regelverk, rutiner, kartleggingsmetoder, planer og skjemaer, samt oppdatert lovverk innenfor HMS- og Personal –områdene. Åpnes ved å trykke på linken under:
Håndbøker (Lenken åpnes i nytt vindu)
 

Mitt varsel
Den digitale varslingsportalen Mitt Varsel tilrettelegger for at ansatte og andre, kan varsle om kritikkverdige forhold. Våre etiske retningslinjer danner, sammen med normer og regler, grunnlaget for varslingsrutinene. Portalen gir informasjon om hva varsling er, om varslingsrett og varslingsplikt, samt fremgangsmåte for varsling. Gode varslingsrutiner sikrer at et varsel håndteres på en god og trygg måte.

Skann QR-koden for å åpne varslingsportalen på din telefon

SKF internside

Eller bruk linken:
Varsle i Den norske kirke (lenken åpnes i nytt vindu)

 

Beredskapsplanen
Skien kirkelige fellesråd har overordnet ansvar for forsvarlig beredskapsarbeid og krisestab i egen organisasjon. Beredskapsplanen tar for seg prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap. Planen omhandler også hvordan SKF arbeider for å forebygge situasjoner, og hva man kan gjøre dersom situasjonen likevel oppstår.

 

Beredskapsplan (pdf åpnes i nytt vindu)
Driftshåndbok Skien krematorium (lenke kommer senere)