Orgelet i Borgestad kirke er restaurert


Orgelet i Borgestad kirke er restaurert i høst.

I perioden fra 21. august til 3. oktober 2023 har vi gjennomført reparasjon av
orgelet i Borgestad. 

 

Hele orgelet har vært demontert og alle tekniske 
funksjoner er blitt reparert og justert.

Videre ble det utført et omfattende
arbeid med spillepult og pipeverk, og det er montert nytt pedaklaviatur.

Ifølge kantor Tormod Øvrum  er dette blitt et vellykket instrument, med
en nydelig rund og varm klang, som samsvarer med det opprinnelige tenkte 
romantiske konsept

Tilbake