Påmelding til konfirmasjon


Hver vår får ungdom som går i åttende klasse informasjon om konfirmasjon i Den norske kirke. Informasjonen kommer fra kirken sentralt og ofte også den lokale menighet.

 

Her står det hvordan man melder seg til konfirmasjon. Det settes også inn en fellesannonse i lokalavisene TA og Varden en stund før innskrivningen av nye konfirmanter. Som forteller hvor, når og hvordan innskrivningen skjer i våre menigheter.

Dersom noe er uklart kan du ta kontakt med kirkekontoret (35 58 11 80).

Den som er døpt tar med dåpsattesten når det er innskrivning/påmelding. Hvis konfirmantkandidaten er døpt i en av kirkene i Skien kommune, er det nok å oppgi kirke og dato for dåp. Den som ikke er døpt tar med fødselsattest.

Etter påmeldingen vil presten eller kateketen sørge for mer detaljert informasjon om konfirmasjonstiden. Opplegget for konfirmasjonstiden har en del fellestrekk, men den konkrete utformingen vil variere fra sted til sted. Det normale er at man følger konfirmasjonstiden i sin lokale menighet.
I noen tilfeller kan det være grunner for å ønske konfirmanttid i en annen menighet.
Søknad om dette sendes til menighetskontoret i den ønskede menighet.

Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet.
Døvekirken har også et eget konfirmanttilbud, ring 23 33 43 20, teksttelefon 23 33 43 30.

 

 

Annonse i TA og Varden 2024:

 

Vi ønsker velkommen til et nytt kull med konfirmanter i Skien i 2024/2025

Registrering skjer på menighetenes nettsider:

Borgestad menighet - Påmelding på nettsiden www.borgestadmenighet.no 
                                       åpen fra 20. mai.
                                       Torsdag 19. september kl 18.00-19.30-
                                       Infomøte/oppstartsmøte Borgestad kirke


Gimsøy og Nenset menighet-Påmelding på nettsiden www.nensetkirke.no 
                                                 åpen fra 1. juni.
                                                 Tirsdag 04. juni kl 14:00 (infomøte konfirmanter) 
                                                 Gimsøy kirke
                                                 Onsdag 05. juni kl 14:00 (infomøte konfirmanter) 
                                                 Klyve menighetshus


Gjerpen menighet-              Påmelding på nettsiden www.gjerpenkirke.no 
                                                åpen fra 7. mai.
                                                Tirsdag 11. juni kl 19:00 (infomøte) 
                                                Gjerpen kirke
                                                Tirsdag 20.august kl 19:00 (oppstartsmøte)
                                                Gjerpen kirke

                                                                        
Gulset og Skotfoss menighet-Påmelding på nettsiden www.gulsetkirke.no 
                                                åpen fra 1. juni.
                                                Onsdag 11. september kl 18.00 (innskrivingsmøte) 
                                                Gulset kirke


Kilebygda og Solum menighet-Påmelding på nettsiden www.solumkirkene.no 
                                                 åpen fra 6. juni.
                                                 Torsdag 06. juni kl 18.00 (infomøte)
                                                 Kirkestua Solum
                                                 Torsdag 05. september kl 18.00 (oppstartsmøte) 
                                                 Kirkestua Solum


Melum menighet-                  Påmelding på nettsiden www.solumkirkene.no 
                                                 åpen fra 6. juni.
                                                 Tirsdag 11. juni kl 17.30 (infomøte) 
                                                 Kirkestua Melum

                                            
Skien menighet-                    Påmelding på nettsiden www.skienkirke.no 
                                                 åpen fra 1. juni.
                                                 Tirsdag 03. september kl. 18.00 
                                                 (infomøte) Skien kirke


Vi tilrettelegger konfirmantundervisning. 
Kontakt kateket Karin Fjose Olsen tlf. 48 13 23 71 eller Prest Georg Eichsteller tlf.47 25 21 92 for mer info.
 

Tilbake