Huskeliste


Hva trenger du å huske på før konfirmasjonen og på konfirmasjonsdagen?

 

Før konfirmasjonen

  • Hvis åttendeklassingen ikke har fått informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke, ta kontakt med det lokale menighetskontoret eller kirkekontoret.
  • Den som er døpt tar med dåpsattesten når det er innskrivning/påmelding.
    Hvis konfirmantkandidaten er døpt i en av kirkene i Skien kommune, er det nok å oppgi kirke og dato for dåp. Den som ikke er døpt tar med fødselsattest.
  • Det er fint med en samtale i familien om det å bli konfirmert og hva den kommende konfirmanten selv tenker om dette.
  • Hvis det er behov for tilrettelagt undervisning, meld dette til prest/ansvarlig for konfirmanttiden med en gang.
  • Der det foreligger særlige grunner for å søke om å få følge konfirmasjonstiden i en annen menighet enn lokalmenigheten, søker man den ønskede menigheten så snart som mulig og melder fra om dette til kirkekontoret i denne menigheten, gjerne før innskrivningsdagen.
  • Hvis det er flere konfirmasjonssøndager og den ene av disse prioriteres, bør dette meldes til menighetskontoret så raskt som mulig.
  • Vær med på samlinger for foreldre/foresatte, kom sammen med konfirmanten til gudstjenester og følge med i lærestoff og aktiviteter.
  • Sørg for at eventuell konfirmantbok og andre hjelpemidler tas med på konfirmantsamlingene.

Vær oppmerksom på at i noen menigheter vil det være begrenset plass til gjester i kirken.Sjekkliste for konfirmasjonsdagen
Det beste er å komme sammen til kirken i god tid. I kirken kan det være godt å sitte sammen med noen man kjenner men det kan være vanskelig å holde av plasser til gjester som kommer akkurat når gudstjenesten skal begynne.

Ved konfirmasjonsgudstjenesten er det takkeoffer, ofte til menighetens eget ungdomsarbeid.
Hvis det er restriksjoner på fotografering og filming under gudstjenesten, må alle få beskjed om dette.
Det kan være lurt å avtale med prest/ansvarlig for konfirmasjonen på forhånd hvis det er ønskelig med spesielle bilder etter gudstjenesten.

Hvis det er tradisjon at foreldre/faddere reiser seg når den enkelte blir bedt for, må også fadderne få beskjed om dette før gudstjenesten.

 

Tilbake