Bestille vigsel


Hvor henvender vi oss når vi vil gifte oss i Den norske kirke?

 

Bestilling av vigsel i alle kirkene i Porsgrunn, Siljan og Skien kommune er samlet på et kontor/telefonnr.
Skien kirkelige fellesråd
Schweigaardsgt 11
3717 Skien
tlf. 35 58 90 80.

Alle medlemmer av Den norske kirke har rett til vigsel i kirken.Det kan velges kirke til vigselen Er brudeparet bosatt i prostiet, vil prest vanligvis følge fra bostedssoknet.

Dersom vigsler ikke er en prest i Den norske kirke, vil vigselen ikke regnes som tilhørende den norske kirke, men tilhøre det trossamfunnet vigsler tilhører. Vigselen kan likevel foregå i en kirke hvis man søker menighetsrådet om å leie kirken. Søknaden må foreligge i så god tid at menighetsrådet får anledning til å behandle søknaden. Leie av kirken vil medføre at Fellesrådet fakturerer brudeparet for en leieavgift.

I kirkene i Skien kan det på lørdager velges mellom fire klokkeslett, Kl. 11.30, 13.00. 14.30
og 16.00. På øvrige hverdager innenfor normal arbeidstid, senest kl 14.00.Etter vigselen
Både familiekontor, menigheter og andre arrangerer samlivskurs for nygifte og for dem som har vært gift en stund. Dette er samlinger der deltakerne oppmuntrer hverandre og får gode råd om hvordan de kan utvikle sitt ekteskap og samliv.

 

Tilbake