Dåp før konfirmasjon


 

Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp. De døpte blir automatisk medlemmer i det kirkesamfunnet der de blir døpt. Samtidig blir de del av et større fellesskap med alle døpte – den universelle kirke.

 

Tilbake