Dåp av voksne


Det er ingen aldersgrense for dåp i Den norske kirke.

 

Før dåp av voksne skal presten prøve dåpskandidatens kristne kunnskap og holdning. Og sørge for at vedkommende får den undervisning og åndelige veiledning som måtte være nødvendig for å bli døpt.

Den som døpes (dåpskandidaten) skal ha minst 2 faddere, de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to faddere må være til stede ved dåpshandlingen.

Dåpen forrettes helst i søndagens høymesse, slik at den døpte kan ta del i nattverden, men kan også finne sted i egen dåpsgudstjeneste.

Ønsker du dåp som voksen, tar du kontakt med kirkekontoret (35581180) eller ditt lokale menighetskontor. Prest eller kateket fra din bostedsmenighet vil ta kontakt for å avklare behov for samtale/undervisning.

 

Tilbake