Dåp utenfor kirken og stadfestelse av dåpen


 

I noen tilfeller kan det skje at dåp foregår et annet sted enn i kirken, f.eks ved nøddåp. Dåpen stadfestes da i kirken ved en senere anledning. Dette avtales med kirkekontoret som ved dåp.

Se "Hvordan bestille dåp og valg av faddere"

 

Tilbake