Før gravferden


En hjelp for de/den som har ansvar for en gravferd.

 

Før gravferden
Søk hjelp og støtte til å avgjøre hvordan du/dere som de(n) nærmeste tar avskjed med den døde, enten hjemme, på sykehus/sykehjem eller i et syningsrom.
Samtal med noen du/dere har tillit til om hvor mye du/dere selv vil ta ansvar for i forbindelse med begravelsen og hva du/dere eventuelt vil bruke et byrå til.
Vil man ha minesamvær, enten hjemme eller et annet sted og det praktiske arbeidet rundt det.

Få byrået til å ta kontakt med proste- og  kirkekontoret for å avtale dag og tidspunkt for gravferden, eller ta kontakt selv hvis man ikke skal bruke byrå.
Følgende kan avtales sammen med byrå eller det settes opp av pårørende selv, noe kan man også få hjelp til av den som skal forrette gravferden:

 • Dødsannonse og kontakt med avis(er)
 • Ordningen for gravferden, ikke minst salmer/sanger, hvem som skal ha minneord, om og eventuelt hvem som skal synge solo, spille, lese skriftord, tenne lys eller be bønner i gravferden
 • Trykking av hefte med salmene/sangene (antall)
 • Bærere og eventuelt de som skal være med å senke kisten, normalt seks personer.
 • Hvem som skal takke ved graven
 • Hva slags blomster som skal brukes
 • Om det skal være takkegave og/eller blomster
 • Skal det legges ut kondolanseprotokoll ved gravferden
 • Om det skal være anledning til å sende blomster til hjemmet
   

Forbered deg/dere på samtalen med den som skal forette gravferden. Finn fram minner, hendelser, viktige bibelord og lignende som betyr noe spesielt og som bør være med i minnetalen.
Skal det benyttes et eksiterende gravsted eller opprettes et nytt. Hvem skal være fester for et evt. nytt gravsted?
Ved kremasjon skal urnen settes ned på en gravplass eller skal det søkes om askespredning?
Der det er gravstøtte fra før, kan pårørende gjerne drøfte ny inskripsjon i forbindelse med planlegging av gravferden. Dette spørsmålet kan også vente til tiden etter gravferden.

 

Tilbake