Når døden inntreffer


 

I dag er det mange som dør på sykehus og sykehjem. Der kan en få hjelp til å stelle den døde på en verdig måte og det er også ordninger for å markere at noen er døde. Det samme kan gjøres når noen dør i sitt hjem.
 
Ved ulykker og brå død vil det være behov for å snakke med politi, lege, ambulansepersonell og andre som kan lytte til spørsmål og gi konkrete opplysninger om hendelsesforløp og dødsårsak. For noen er det trygt å ha med en venn eller en prest som støtte i disse samtalene. I slike situasjoner kan det være viktigere å bringe på det rene hva som har hendt enn å være opptatt av det praktiske rundt gravferden.

 

Tilbake