Huskeliste


Hva bør man tenke på før dåpen og på selve dåpsdagen?

 

Før dåpen
Finn tid for å snakke med hverandre om hvorfor dere ønsker kristen dåp for barnet deres. Vurder hvilke rammer du/dere kan tenke dere rundt dåpsdagen, hvilken kirke som er ”deres”, hvilke datoer som er mest aktuelle. Snakk sammen om hvem du/dere ønsker å spørre om å være faddere, og ta kontakt med dem. 

 Her kan dere selv registrere forespørsel om dåp. Eventuelt kan dere ta kontakt med kirkekontoret (tlf 35 58 11 80). Presten i bostedsmenigheten vil ta kontakt for en samtale før dåpen. Foreldrene får tilsendt fra folkeregisteret et skjema som gjelder navnvalg, det er viktig at dette returneres til folkeregisteret før barnet skal døpes i kirken.

Dåpen er som oftest en av de store dagene i storfamilien. Begynn planleggingen av det praktiske i god tid slik at alle får like stor glede av den når den kommer.

Bli enig om hvem som skal bære og hvem som evt. skal ta av dåpslua. Tenk igjennom hva det er behov for å snakke med presten som skal døpe om før dåpssamtalen. Kanskje ønsker dere en spesiell salme? Eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen? Hva er ordningen i kirken for filming/fotografering?


På dåpsdagen
Sørg for å komme til kirken i rett tid. Det vil si så tidlig at dere kan bli litt kjent i kirkerommet hvis dere ikke kjenner det fra før. Hvis menigheten har bøker og aktivitetssaker for barn, sørg for å ta slike med dit dere skal sitte. Barn hører naturlig med i gudstjenesten, og noen menigheter har lekekrok, eller bøker og aktivitessaker som kan tas med der hvor dere sitter. Dåpsfamilien er en naturlig del av menigheten og sitter ikke på ”utstilling”. At dåpsbarna noen ganger blir urolige og gråter er helt naturlig, og foreldrene må ikke føle seg ubekvemme fordi de forstyrrer menigheten.

 

Tilbake