Forbønn for borgelig inngått ekteskap


Liturgien "Forbønn for borgerlig inngått ekteskap" er en handling der man i kirken ber for noe som har skjedd utenfor kirken.

 

En måte presten kan hilse ekteparet på, lyder slik:

For offentlig myndighet har dere lovet å leve sammen i ekteskap. Dette løftet betyr at dere skal være ett og holde trofast sammen i gode og onde dager inntil døden skiller dere. Etter deres ønske vil vi i dag be for dere og stille deres ekteskap og hjem inn under Guds velsignelse. 

I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av musikk eller høytlesning, eventuelt kombinert med at det tennes lys i lysgloben. Blant de kulturelle innslagene kan det også åpnes for elementer som understreker ekteparets etniske bakgrunn.

 

Tilbake