Hvordan får vi grønt lys for at vi kan gifte oss?


Det er Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

 

Ekteskapsloven ble endret i 2004 slik at prester og andre med vigselrett ikke lenger står for prøvingen av ekteskapsvilkårene. Brudeparet må selv skaffe ”Prøvingsattest/Melding om vigsel” fra folkeregisteret eller fra nettet. Skjema for vigsel finner du her (lenken åpnes i nytt vindu). Fyll dette ut og lever det inn til folkeregisteret til behandling. Dette må ikke skje tidligere enn 4 mnd. og helst ikke senere enn to mnd før vigsel. Det kan merkes av på disse dokumentene, slik at det ferdige skjemaet blir sendt direkte til den kirke der vigsel skal finne sted. Da må adresse til menighetskontoret for vigselsstedet også oppgis. Hvis ikke vil prøvingsattesten bli sendt brudefolkene, som selv må sørge for å få den levert til riktig menighetskontor. Denne må være menighetskontoret i hende senest en uke før vigsel. Vigsel kan ikke gjennomføres dersom ikke papirene foreligger hos vigsler.

Dersom den aktuelle kirken er en populær bryllupskirke, kan det være lang bestillingstid. Kirkelig vigsel kan bare foregå i en kirke eller på et annet gudstjenestested som er godkjent av biskopen. 

De som ønsker vigsel i en norsk kirke i utlandet, kan ta kontakt med den aktuelle kirken via nettstedet www.sjomannskirken.no (lenken åpnes i nytt vindu). Sjømannskirken har full vigselsrett i en rekke land. I tillegg kan studentprester og ansatte i den ambulerende prestetjenesten bistå med kirkelig velsignelse av ekteskap som er inngått borgerlig. 

Den personen som skal vie paret tar kontakt for å avtale tidspunkt for vigselssamtale og eventuell ”øving” i kirken før bryllupet. I vigselssamtalen blir brudeparet enig med presten om oppbyggingen av seremonien. Det er mange muligheter for deltakelse både for de to som gifter seg og for resten av brudefølget. 

Vigselssamtalen kan ta opp temaer som Guds vilje med samliv og fellesskap, og samlivets gleder og forpliktelser. Andre aktuelle spørsmål er familiens forhold til storfellesskapet i nærmiljø og samfunn og ekteparets/familiens forhold til menighet og kirke. På denne måten kan vigselsamtalen bli en hjelp til å se mulighetene som ligger i et forpliktende fellesskap.

 

Tidligere ekteskap

Dersom noen av brudefolkene har vært gift tidligere, og folkeregisteret ikke har registret skilsmisse eller dødsfall, må personen legge fram bevis for at ekteskapet er opphørt. Utenlandsk skilsmissebevilgning eller dom må først godkjennes av fylkesmannen. Den som har vært gift, og som levde i formuefellesskap da ekteskapet opphørte, må i visse tilfeller ha erklæring fra tidligere ektefelle om status i skiftet.

 

Utenlandske statsborgere

En utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge må framlegge attest fra offentlige myndigheter i hjemlandet som beviser at det ikke er noe til hinder for at det blir inngått ekteskap. I tillegg er det nødvendig med dokumentasjon på oppholdstillatelse hvis man ikke allerede har arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse.    

 

Vigselsattest

Vigselspersonen melder vigselen til Folkeregisteret, som utsteder vigselsattest. Brudefolkene får med seg en stemplet melding om vigsel fra vigselspersonen. Denne gjelder som midlertidig attest og kan være nødvendig ved bryllupsreise i utlandet rett etter vigselen. Den endelige vigselsattesten utstedes av Folkeregisteret og sendes ekteparet etter vigselen.

 

Tilbake