Dåp av barn


 

I Den norske kirke døpes de fleste som spedbarn, ofte i løpet av de første tre månedene, men det er ingen aldersgrense for dåp.

Dåpen er en fest både for barn, foreldre, familie/venner og menighet. Den som døpes skal ha minst 2 faddere, de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to faddere må være til stede ved dåpshandlingen.

Dåpen forrettes helst i søndagens høymesse, men kan også finne sted i egen dåpsgudstjeneste.

Tilbake