Det er en plass til deg i Den norske kirke


Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester.


Bispedømmene, prostiene og soknene (=menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet, og alle innbyggere i Norge bor dermed i en av Den norske kirkes menigheter. Den norske kirkes menigheter henvender seg til hele befolkningen: Også utmeldte og andre som ikke tilhører Den norske kirke, er velkommen til kirkens gudstjenester og andre arrangementer.

Medlemmene begrunner sitt medlemskap ulikt. For noen teller respekten for vår kristne tradisjon og kultur sterkest, mens det for andre bunner dette i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om begrunnelse for den enkeltes kirkemedlemskap.

En kan melde seg inn eller ut av den norske kirken elektronisk. Logg inn på Den Norske Kirke her. (lenken åpnes i nytt vindu)