Kirken er en spennende arbeidsplass


Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere. I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner. I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.


Ved ledig stilling vil det ligge informasjon nedenfor:


GRAVPLASSARBEIDER/KREMATORIEBETJENT, 100%

 

Skien kirkelige fellesråd har ledig en 100 % stilling som gravplassarbeider/krematoriebetjent. Stillingen er ledig fra 1. september 2024. Stillingen har hovedarbeidssted på Nordre gravlund. I Skien kirkelige fellesråd er det ett krematorium, 12 kirker, fire kapell og 14 gravplasser.

 

Vi søker etter en allsidig medarbeider med hovedvekt på følgende oppgaver:

 

Arbeidsoppgaver:

·        Arbeid i forbindelse med kremering av kister

·        Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av gravferd

·        Drift, stell og vedlikehold av grøntanlegg og gravplasser

·        Stell og vedlikehold av teknisk utstyr, maskiner og kjøretøy

·        Gi god service til gravplassens brukere

·        Kirketjener annen hver helg

·        Annet forefallende arbeid

 

Kvalifikasjoner:

·        Relevant utdanning og/eller arbeidserfaring

·        Praktisk anlagt, gjerne med håndverker-, maskin- eller grønntfaglig bakgrunn

·        Må kunne disponere bil og inneha førerkort klasse B og T

 

Personlige egenskaper:

·        Effektiv, strukturert og nøyaktig

·        Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert

·        Evne til å arbeide både selvstendig og i team

·        Beherske norsk både muntlig og skriftlig

·        Kjennskap til kirkens arbeid

 

Vi tilbyr:

·        En spennende og meningsfull jobb

·        En variert arbeidshverdag

·        Lønns- og arbeidsvilkår som følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor

·        God pensjonsordning tilknyttet Skien kommunale pensjonskasse.

 

Det kreves medlemskap i Den Norske kirke

Politiattest må fremlegges ved ansettelse

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til:

Driftsleder Gudmund Kverndalen, tlf 40406569

Kirkeverge Jorunn Fliid, tlf 35581176/40406576

 

Søknad vedlagt kopi av attester og vitnemål sendes:

kirkevergen@skien.kommune.no eller Skien kirkelige fellesråd, Schweigaardsgt 11, 3717 Skien  

 

 

Søknadsfrist: 01.08.24