Om oss/SKF internside

SKF internside

Håndbøker
I håndbøkene finner du virksomhetens regelverk, rutiner, kartleggingsmetoder, planer og skjemaer, samt oppdatert lovverk innenfor HMS- og Personal –områdene. Åpnes ved å trykke på linken under:
Håndbøker 

Mitt varsel
Den digitale varslingsportalen Mitt Varsel tilrettelegger for at ansatte og andre, kan varsle om kritikkverdige forhold. Våre etiske retningslinjer danner, sammen med normer og regler, grunnlaget for varslingsrutinene. Portalen gir informasjon om hva varsling er, om varslingsrett og varslingsplikt, samt fremgangsmåte for varsling. Gode varslingsrutiner sikrer at et varsel håndteres på en god og trygg måte.

Skann QR-koden for å åpne varslingsportalen på din telefon

SKF internside

 

 

Eller bruk linken

Varsle i Den norske kirke

 

Beredskapsplanen
Skien kirkelige fellesråd har overordnet ansvar for forsvarlig beredskapsarbeid og krisestab i egen organisasjon. Beredskapsplanen tar for seg prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskap. Planen omhandler også hvordan SKF arbeider for å forebygge situasjoner, og hva man kan gjøre dersom situasjonen likevel oppstår.

 

Beredskapsplan se link nedenfor

Driftshåndbok Skien krematorium se link nedenfor (kommer senere)

 

 

Powered by Cornerstone