Kirken er en spennende arbeidsplass


Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere. I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner. I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.


Ved ledig stilling vil det ligge informasjon nedenfor:


50 % BARNE- OG UNGDOMSDIAKON/DIAKONIMEDARBEIDER 

Det er ledig stilling som barne- og ungdomsdiakon/diakonimedarbeider i 50 % i Skien kirkelige fellesråd, med arbeidsted Skien sokn. 

Skien ligger i hjertet av Telemark og har rike muligheter for kultur-, fritids- og friluftsliv. Skien kommune har ca. 56.000 innbyggere og er største by i Telemark. 

Skien menighet ligger i sentrum av byen hvor Skien kirke er et tydelig landemerke. Menigheten disponerer et eget menighetshus i sentrum. Staben består av to prester, kantor, trosopplærer, to diakonmedarbeidere (2 x 50 %), kirketjener og menighetssekretær.

Stillingen er ledig med tiltredelse 1.mars

Arbeidsoppgaver:

Initiere, planlegge og gjennomføre arrangement og diakonale tiltak for barn, ungdom og familier. 

Ha ansvar for trosopplæringstiltak med diakonalt fokus. 

Ha ansvar for menighetens misjonsprosjekt. 

Delta med "det diakonale blikk" i menighetens konfirmasjonsarbeid gjennom relasjonsbygging og enkelte leirer.

Delta i menighetens arbeid med familiegudstjenester i samarbeid med prestene.

Rekruttering, motivering og opplæring/veiledning av frivillige medarbeidere.

Øvrig menighetsarbeid i samarbeid med stab og menighetsråd.

Kvalifikasjoner:

Utdanning innenfor diakoni, men søkere med annen relevant utdanning vil også bli vurdert. 

Gode kontaktskapende evner og må trives sammen med barn og ungdom.

Evne til å lede, administrere og videreutvikle tilbud for barn og unge. 

Erfaring fra menighetsarbeid og arbeid med frivillige.

Vi ønsker at du: 

Kan arbeide godt både i team og selvstendig. 

Er initiativrik og kreativ. 

Har gode samarbeidsevner.  

Vi tilbyr:

En variert og spennende jobb sammen med engasjerte ansatte og frivillige i en aktiv menighet.

Godt sosialt og åndelig fellesskap.

Fleksibel arbeidstid

Øvrig: 

Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning og personlig egnethet.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. trossamfunnsloven § 20.

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.


Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av:

Anna Erika Myrvold, kontorleder Skien kirkelige fellesråd, 470 68 792

Synnøve Skree Skjeldal, sokneprest Skien menighet, 35 58 90 75/959 92 006


Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes Skien kirkelige fellesråd, Schweigaardsgate 11, 3717 Skien eller på epost kirkevergen@skien.kommune.no.


Søknadsfrist: 18.januar