Kirken en spennende arbeidsplass

Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere. I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner. I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.
Vi søker etter deg som trives med undervisningsoppgaver, har interesse for og evne til kreativ formidling, og liker å jobbe med barn og unge. Borgestad menighet ligger i Skien kommune. Det er ca. 5000 innbyggere i Borgestad sokn. Menigheten har et godt menighetsliv og har barn- og unge som satsningsområde. Det er samarbeid mellom kirken og frivillige organisasjoner.
Les mer
Powered by Cornerstone