Kirken en spennende arbeidsplass

Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere. I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner. I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.
Skien kirkelige fellesråd er ansvarlig for økonomi, personell, og drift av kirker og gravplasser i Skien kommune. Vi har ledig ett spennende 100 % vikariat i konsulentstilling fra 1. januar 2021. Vi er en stab på åtte personer med kontorfellesskap i hyggelige lokaler i Schweigaardsgate, sentralt i Skien. Vi har ansvar for tolv kirker, fire kapell og 14 gravplasser. I fellesrådet er det 60 medarbeidere og i kommunen bor det ca. 55 000 innbyggere.
Les mer
Powered by Cornerstone