Kirken en spennende arbeidsplass

Skien kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for flere forskjellige grupper arbeidstakere. I kirkene og på kirkegårdene, som kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og graver. I administrasjonen av menighetskontorene og kirkevergens kontor (hos oss kalt kirkekontoret), som sekretærer, konsulenter og kirkeverge. I menighetene som organister, kateketer/barne- og familiearbeider, trosopplærere og diakoner. I tillegg har enkelte av menighetene egne ansatte, som fellesrådet har lønnsadministrasjonen for.
Det er ledig en 45 % sekretærstilling i Skien kirkelige fellesråd. Stillingen har hovedarbeidssted på Gulset menighetskontor og er ledig fra 1. januar 2020.
Les mer
Det er ledig en 45 % sekretærstilling i Skien kirkelige fellesråd. Stillingen har hovedarbeidssted på Nenset menighetskontor og er ledig fra 1. januar 2020.
Les mer
Det er ledig en 50 % kateketstilling i Borgestad menighet. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020. Vi søker etter en medarbeider som trives med undervisningsoppgaver og som liker å jobbe med barn og unge. Interesse for og evne til kreativ formidling er ønskelig.
Les mer
Powered by Cornerstone