Dåp – veien inn i kirken

I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke. Dåpen har tradisjoner helt tilbake til urkirken. I Norge står tradisjonen fortsatt sterkt. På de følgende sidene er det mer detaljert informasjon om dåp i Den norske kirke og praktiske råd til den som skal ha dåp.

 

Bestill dåp ved å trykke her

 

Dåp av barn

Dåp – veien inn i kirken I Den norske kirke døpes de fleste som spedbarn, ofte i løpet av de første tre månedene, men det er ingen aldersgrense for dåp.
Dåpen er en fest både for barn, foreldre, familie/venner og menighet. Den som døpes skal ha minst 2 faddere, de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to faddere må være til stede ved dåpshandlingen.
Dåpen forrettes helst i søndagens høymesse, men kan også finne sted i egen dåpsgudstjeneste.
 

Dåp før konfirmasjon

Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp. De døpte blir automatisk medlemmer i det kirkesamfunnet der de blir døpt. Samtidig blir de del av et større fellesskap med alle døpte – den universelle kirke.
 

Dåp av voksne

Det er ingen aldersgrense for dåp i Den norske kirke. Før dåp av voksne skal presten prøve dåpskandidatens kristne kunnskap og holdning. Og sørge for at vedkommende får den undervisning og åndelige veiledning som måtte være nødvendig for å bli døpt.
Den som døpes (dåpskandidaten) skal ha minst 2 faddere, de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to  faddere må være til stede ved dåpshandlingen.
Dåpen forrettes helst i søndagens høymesse, slik at den døpte kan ta del i nattverden, men kan også finne sted i egen dåpsgudstjeneste.
Ønsker du dåp som voksen, tar du kontakt med kirkekontoret (35581180) eller ditt lokale menighetskontor. Prest eller kateket fra din bostedsmenighet vil ta kontakt for å avklare behov for samtale/undervisning.
 

Dåp utenfor kirken og stadfestelse av dåpen

I noen tilfeller kan det skje at dåp foregår et annet sted enn i kirken, f.eks ved nøddåp. Dåpen stadfestes da i kirken ved en senere anledning. Dette avtales med kirkekontoret som ved dåp. Se "Hvordan bestille dåp?"
Kirkene i Skien har elektronisk dåpspåmelding. Her finner man oversikt over aktuelle datoer i de ulike kirkene. Dere kan selv registrere forespørsel om dåp på ønsket gudstjeneste. Forespørsel om dåp kan også rettes til kirkekontoret 35581180. Man kan fritt velg hvilken kirke man ønsker å ha dåpen i, men det er menigheten på bostedet som har ansvar for samtale og senere oppfølging.
Les mer
Om dåp i Den norske kirke
Åpningsordene i dåpsliturgien framhever dåpen som en gave, som løfte og som inngang til fellesskap både lokalt og globalt. Bibelens mest kjente vers blir lest: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Johannes 3,16).
Les mer
Mange symboler er i bruk i kirkens rom og kirkens mange handlinger.
Les mer
Hvorfor praktiser kirken dåp? Hva innebærer dåp? Hvem blir døpt? Hva er forholdet mellom dåp og tro? Hvordan skal dåp uføres? Hva vil det si å være fadder?
Les mer
Hva bør man tenke på før dåpen og på selve dåpsdagen?
Les mer
Powered by Cornerstone