Konfirmasjon


Kjære konfirmanter. Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn. (hentet fra konfirmasjonsgudstjenestens liturgi)

Konfirmanter i hvite kapper står i kø for å få komme inn i kirken. Foto.

Konfirmasjon er opplæring og en forbønnshandling i kirken, som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte" det er en bekreftelse av det som skjedde i dåpen. I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. Konfirmanten ses mer som objekt enn som subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten.

Hvert år ønsker også en del ungdommer som ikke er døpt å være med på konfirmasjonsforberedelsene. De som ikke er døpt, men ønsker å konfirmeres, vil få tilbud om dåp. Det kan skje ved en spesiell dåpsgudstjeneste eller som del av en vanlig gudstjeneste.

Konfirmasjon er: Undervisning – Fellesskap – Gudstjenester - Bli kjent med menigheten. Lære mer om Gud og Jesus, og om troen og livet