Skien kirkelige fellesråd 2015-2018

 

Sokn Fastrepresentant Funksjon Vararepresentant
Borgestad Bodil Slettebakken   Ole Petter Hansen
Gimsøy og Nenset Magne Myrvang nestleder Sissel Loen
Gjerpen Bjørn Erik Høgseth   Ove Thygesen Doksrød
Gulset og Skotfoss Liv Marie Pettersen   Håvard Heines
Kilebygda og Solum Hallvard Ripegutu leder Hilde Holtren
Melum Dag Vågslid   Aslaug Marum
Skien Gustav Søvde   Kristin Lorentzen
  Liv Espeland Jettestuen prost Trond Engnes
  Geir Arild Tønnessen Skien kommune Harald Haraldsen

 

Powered by Cornerstone