Skien kirkelige fellesråd 2019-2023

Last ned: Årsmelding 2019 her

 

Sokn Fastrepresentant Funksjon Vararepresentant
Borgestad Bodil Slettebakken   Beate Øvrum
Gimsøy og Nenset Magne Myrvang nestleder Rikke Gudem
Gjerpen Thomas Å Ellefsen   Bjørn Erik Høgseth
Gulset og Skotfoss Signe Marie Aaslund   Kari Lotsberg
Kilebygda og Solum Hallvard Ripegutu leder Hilde Holtren
Melum Kjerstin Steinhaug Hauge   Trygve Marum
Skien Gustav Søvde   Nina Melfald
  Liv Espeland Jettestuen prost Øystein Gunnersen
  Erik Næs Skien kommune Gerd Solbjørg M Lindøe

 

Powered by Cornerstone