Det er en plass til deg i Den norske kirke

Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester.

 

Bispedømmene, prostiene og soknene (=menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet, og alle innbyggere i Norge bor dermed i en av Den norske kirkes menigheter. Den norske kirkes menigheter henvender seg til hele befolkningen: Også utmeldte og andre som ikke tilhører Den norske kirke, er velkommen til kirkens gudstjenester og andre arrangementer.
 
Medlemmene begrunner sitt medlemskap ulikt. For noen teller respekten for vår kristne tradisjon og kultur sterkest, mens det for andre bunner dette i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om begrunnelse for den enkeltes kirkemedlemskap.
 
En kan melde seg inn eller ut av den norske kirken elektronisk her.
Henvendelse om utmelding av Den norske kirke kan skje ved elektronisk registrering eller pr skjema sendt til Kirkekontoret der du bor eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister).
Les mer
Rettigheter og plikter som kirkemedlem.
Les mer
Innmelding krever ikke lengre personlig henvendelse til kirkekontoret. Det er åpnet for innmelding via elektronisk registrering, eller skjema sendt kirkekontoret eller Kirkerådet.
Les mer
Powered by Cornerstone