Gravferd - livets avskjed

Det er stille i rommet. Alles blikk trekkes mot kista som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

 

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Likevel vil mange trekke fram ønsket om å ta avskjed og muligheten til å ta fram minner enten for å berike eget liv – eller lukke en historie.
 
Gravferd - livets avskjed Gravferden har stor betydning for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Den kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i den enkeltes liv.
Minneord, kransepålegging, lystenning, dikt, skriftlesing og bønner gir de som er med mulighet til å markere gravferden som en viktig begivenhet i familien og vennekretsen.  
 
Når døden inntreffer 
I dag er det mange som dør på sykehus og sykehjem. Der kan en få hjelp til å stelle den døde på en verdig måte og det er også ordninger for å markere at noen er døde. Det samme kan gjøres når noen dør i sitt hjem.
 
Ved ulykker og brå død vil det være behov for å snakke med politi, lege, ambulansepersonell og andre som kan lytte til spørsmål og gi konkrete opplysninger om hendelsesforløp og dødsårsak. For noen er det trygt å ha med en venn eller en prest som støtte i disse samtalene. I slike situasjoner kan det være viktigere å bringe på det rene hva som har hendt enn å være opptatt av det praktiske rundt gravferden.
 
Her følger en huskeliste for de/den som har ansvar for gravferden. Før gravferden På gravferdsdagen
Les mer
I Den norske kirke har ordningen for gravferd en gudstjenestelig karakter. Den liturgiske utformingen av handlingen uttrykker det grunnleggende i den kristne tro - at menneske er skapt i Guds bilde, og at Gud gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse har lagt grunnlaget for menneskets frelse slik at de ikke skal gå fortapt men gjenoppstå på den ytterste dag.
Les mer
I noen menigheter minnes de døde ved at deres navn nevnes på gudstjenesten en av de nærmeste søndagene etter gravferden. Dette skjer i tilknytning til forbønnen.
Les mer
Pårørende som planlegger begravelsen kan i samarbeid med prest og organist utforme det musikalske uttrykket i begravelsen. Under finner du en liste med forslag til salmer, men det er også åpent for andre sjangere og uttrykk. Også byrået kan være behjelpelig med veiledning når det gjelde valg av musikk.
Les mer
I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. De(n) pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. Byrået vil være behjelpelig med navn på den prest som skal forrette ved gravferden. Det er prosten i Skien som har ansvar for å tildele prest til gravferden. Det er vanligvis den lokale prest ved avdødes bosted som forretter.
Les mer
Powered by Cornerstone