Orientering om vigsel

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.
 
Hvor henvender vi oss når vi vil gifte oss i Den norske kirke?
Bestilling av vigsel i alle kirkene i Skien prosti er samlet på et kontor/telefonnr.
Skien kirkelige fellesråd
Schweigaardsgt 11
3717 Skien
tlf. 35 58 90 80.
 
Orientering om vigsel Det kan velges kirke til vigselen. Er brudeparet bosatt i prostiet, vil prest komme fra bostedssoknet.
 
Alle medlemmer av Den norske kirke har rett til vigsel i kirken. Hvis brudefolkene ikke er registrert bosatt innenfor Skien prosti (Skien , Porsgrunn og Siljan kommuner), må det påregnes en godtgjørelse til prest. Når det gjelder leiekostnader for bruk av kirken vil det variere i de ulike kommunene.
 
 
Dersom vigsler ikke er en prest i den norske kirke, vil vigselen ikke regnes som tilhørende den norske kirke, men tilhøre det trossamfunnet vigsler tilhører. Vigselen kan likevel foregå i en kirke hvis man søker menighetsrådet om å leie kirken. Søknaden må foreligge i så god tid at menighetsrådet får anledning til å behandle søknaden. Leie av kirken vil medføre at fellesrådet fakturerer brudeparet for en leieavgift.
 
I kirkene i Skien kan det på lørdager velges mellom fire klokkeslett, Kl. 11.30, 13.00. 14.30 og 16.00. På øvrige hverdager innenfor normal arbeidstid, senest kl 14.00.
 
   
Etter vigselen
Både familiekontor, menigheter og andre arrangerer samlivskurs for nygifte og for dem som har vært gift en stund. Dette er samlinger der deltakerne oppmuntrer hverandre og får gode råd om hvordan de kan utvikle sitt ekteskap og samliv.
Hva må huskes i planleggingsfasen, før vigselen og under vigselen?
Les mer
Liturgien "Forbønn for borgerlig inngått ekteskap" er en handling der man i kirken ber for noe som har skjedd utenfor kirken.
Les mer
Brudeparet kan være aktivt med i planlegging og gjennomføring av vigselsseremonien. Dette gjelder både prosesjonen, valg av bibeltekster, salmer og musikk og eventuelt tenning av lys. Dessuten kan de være med på å bestemme rammene rundt ekteskapsløftet, overrekkelsen av ringer og forbønnen for brudeparet.
Les mer
Det er Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
Les mer
Powered by Cornerstone