Dåp


Veien inn i kirken

Spebarn i en hvit dåpskjole. Foto.

I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke. Dåpen har tradisjoner helt tilbake til urkirken. I Norge står tradisjonen fortsatt sterkt. På de følgende sidene er det mer detaljert informasjon om dåp i Den norske kirke og praktiske råd til den som skal ha dåp.

 

Påmelding til dåp